Goede werkhouding

We vinden het belangrijk om een goede werkhouding te stimuleren. Dit betekent leergierigheid, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, kunnen samenwerken, leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt, …

Ook willen we in ieder kind het positieve benadrukken, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde kunnen groeien, een basisvoorwaarde om later als evenwichtig mens door het leven te kunnen gaan.
De zin voor creativiteit willen we ontwikkelen: van leren kijken, luisteren en voelen, tot zelf creatief zijn. Dit kan in de lessen creatief werken met taal (spreken en schrijven), knutselen, schilderen, muziek,…
Contact met cultuur en het milieu in onze samenleving vinden we noodzakelijk: een tentoonstelling of museum bezoeken, een theatervoorstelling bijwonen,… we werken mee aan het M.O.S-project (milieu op school), tijdens de herfst gaan we allemaal op boswandeling en leren we respect opbrengen voor de natuur.
Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ook ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen zoals:
– Beleefdheid en assertiviteit
– Eerlijkheid en tevredenheid
– Zin voor orde
– Respect voor alles en iedereen
– Interesse tonen voor wat in de wereld gebeurt
– Zelfbeheersing
Evenveel inzet besteden we aan sociale vaardigheden zoals:
– verdraagzaam zijn
– leren samenwerken
– behulpzaam zijn
– je eigen mogelijkheden en beperktheden leren kennen en er mee leren omgaan
– waardering hebben voor de anderen
– op een fijne manier leren omgaan met elkaar
– zich weerbaar leren opstellen (tegen reclame,geweld,pesten)