Blijven boeien

We trachten elk kind (of het nu eerder sneller leert, dan wel leermoeilijkheden heeft) op zijn eigen manier te benaderen om het te blijven boeien. We gebruiken daarbij een aantal middelen zoals:

– Contract- en hoekenwerk
– Computer in elke klas (kleuter en lager)
– I.C.T- begeleider
– Extra begeleiding door “G.O.K-begeleider” (gelijke kansen)
– Zorgbegeleider
– Taakleerkracht
– Nauwkeurige observaties in het kindvolgsysteem
– Regelmatig overleg met andere leerkrachten en C.L.B (Centrum voor.. . . . . . leerlingbegeleiding)
– Logopediste