Team

Graag stellen wij jullie ons team voor!

Om een school degelijk te laten draaien, is er een heel team van mensen nodig. Elk met zijn eigen vaardigheden. Elk met zijn eigen taak binnen het geheel. In deze sectie willen wij jullie een beter beeld geven van wie er in onze school actief meewerkt, om steeds opnieuw de best mogelijke ondersteuning te bieden aan onze leerlingen, jullie kinderen.

In de rechter kolom kan je kiezen van welke vestiging je een teamoverzicht wil raadplegen. Het zal je ongetwijfeld opvallen dat enkele namen meermaals voorkomen. Dit is omdat er in onze school ook gestreefd wordt naar eenheid tussen de twee vestigingsplaatsen. Dit zowel in vertikale als in horizontale richting.

Via de derde knop in de rechter kolom, kan je ook meer informatie opvragen over de mensen van het schoolbestuur.

Iedereen, schoolbestuur, directie en leerkrachten zijn te bereiken op het bijvermelde emailadres. Dus indien je vragen hebt en niet de kans hebt ze persoonlijk te stellen, aarzel dan niet ze te stellen via mail.